Yin, X., Wang, A., Zhou, H., Wang, Q., Li, Z., & Shao, P. (2014). Economic Efficiency of Crucian carp (Carassius auratus gibelio) Polyculture Farmers in the Coastal Area of Yancheng City, China. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14, 429-437. http://doi.org/10.4194/1303-2712-v14_2_13