Impact Factor: 0.566
​5-Year Impact Factor: ​0.711
Journal Citation Reports® 2015
Related Journals
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Effect of Stocking Density on Growth, Oxidative Stress and HSP 70 of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei

Yang Gao 1 ,Zhuliu He 1 ,Hector vector 1 ,Bo Zhao 1 ,Zhiwei Li 1 ,Jie He 2 ,Jeong-Yeol Lee 3 ,Zhangjie Chu 1

1 Zhejiang Ocean University, Fishery School, Zhoushan 316022, China
2 Marine Fishery Research Institute of Zhejiang Province, Zhoushan 316021, China
3 Kunsan National University, Department of Aquaculture and Aquatic Science, Gunsan 573-701, Korea
DOI : 10.4194/1303-2712-v17_5_04 Viewed : 417 - Downloaded : 263 Keywords :